تولیدات شرکت

Image placeholder

-

شرکترکت مدرن روسی در زمینه تولید لباس های یکبار مصرف برای اتاق های بهداشتی

در کاتالوگ


Isogarm™ – لباس های یکبار مصرف که کیفیت کار کارکنان را بهبود می بخشد

درباره ما

Image placeholder

لباس های مخصوص یک بار مصرف

sterile روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CG-S-105

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
روپوش زیپ دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Артикул: CG-S-105
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • جعبه
шт
sterile روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CG-S-205

لباس های مخصوص یک بار مصرف

روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
روپوش دکمه دار ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Артикул: CG-S-205
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • جعبه
шт
sterile لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-S-101

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
لباس سرهمی با کلاه و روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Артикул: CC-S-101
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • جعبه
шт
sterile لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-S-201

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
لباس سرهمی با کلاه ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Артикул: CC-S-201
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • جعبه
шт
sterile لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-S-301

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
لباس سرهمی با روکش کفش ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Артикул: CC-S-301
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • جعبه
шт
sterile لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل) لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CC-S-401

لباس های مخصوص یک بار مصرف

لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)

Закрыть
لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
لباس سرهمی ایزوگارم Isogarm™ (غیراستریل)
دسته بندی: لباس های مخصوص یک بار مصرف
Артикул: CC-S-401
استریل
 • غیر استریل
اسایز
 • M
 • L
 • XL
 • XXL
 • XXXL
تعداد
 • جعبه
шт