لباس های مخصوص یک بار مصرف

آستین های ایزوگرام Isogarm™ (غیراستریل)

نوع محصول: CS-N-101

استریل
 • غیر استریل
 • -
اسایز
 • U
 • -
رنگ
تعداد
 • جفت
 • جعبه
 • -
sterile
sterile
sterile
sterile
sterile
sterile

آستین های یک بار مصرف تامین کننده محافظت بسیار عالی در برابر مواد شیمیایی مضر و سمی با ماهیت مختلف و جلوگیری از هرگونه آلودگی.
تولید و بسته بندی شده در اماکن بهداشتی دارای مجوز ISO7/ISO4.
می توان در امکان با سطح بالای اصول بهداشتی ISO 4 (GMP С-D) از این محصول استفاده کرد.
این محصول دارای گواهی تطبیق CU TR 019/2011 به عنوان وسیله محافظت فردی در برابر عوامل شیمیایی می باشد.
محصول کاملا مطابق با گواهی ISO 16602:2007+Amd.1:2012 (Protective clothing for protection against chemicals - Classification, labelling and performance requirements, IDT) تهیه شده است.
این محصول مطابق با مقررات ISO 16602:2007+Amd.1:2012 (Protective clothing for protection against chemicals - Classification, labelling and performance requirements, IDT) است

 • لباس مخصوص محافظ در برابر مواد شیمیایی که مانند لباس های گروه PB (6) «لباس برای محافظت در برابر مواد شیمیایی با محافظت جزئی در برابر مواد شیمیایی مایع» به طور کامل بدن را نمی پوشاند. مطابق با ISO 16602:2007+Amd.1:2012 (Protective clothing for protection against chemicals - Classification, labelling and performance requirements, IDT) است؛
 • بیومحافظ مدل EN 14126-2003؛‌
 • مطابق با گواهی CU TR 019/2011؛
 • محافظت تایید شده در مقابل مواد شیمیایی مختلف؛
 • پارچه بافته نشده با قابلیت جابجایی هوا از مواد AirCleanTech™؛
 • انتشار ذرات بسیار کم؛
 • طول ۴۵ سانتیمتر؛
 • نگهداره انگشت برای سهولت در پوشش؛
 • دارای درزهای ویژه؛
 • دارای خواص آنتی استاتیک از نوع EN 1149-5؛
 • تولید و بسته بندی شده در اماکن بهداشتی دارای مجوز ISO7/ISO4؛
 • بسته بندی ویژه برای پوشیدن راحت و بهداشتی؛
 • بسته بندی مجزا؛
 • به صورت جفت بسته بندی شده است
 • ۱۰۰جفت در یک جعبه.
 • اسناد ضمیمه؛
 • ساخت روسیه